Antonieta Köpp
»
Francisco Köpp
»
Anna Knabben
»
Werner Knabben 1
»
Petrum Knabben
»
Petrum
Knabben